Drömstan

Ligger omringat av grön utemiljö. Området är välskött och lugnt, avskiljt från störande trafik och verksamheter. Utomhusanläggningarna och markbehandlingen håller hög klass. För de äldre finns skyddade sittgrupper för lugn och trivsam samvaro. För de yngre finns lekplatser och bollplan.

Det finns goda parkeringsmöjligheter både i garage och markparkering i områdets ytterkanter. För besöksparkering finns särskilda avgiftsbelagda platser reserverade. Framkörning direkt till bostadsentréerna är möjlig vid tyngre transporter och för utryckningsfordon, färdtjänst och taxi. Drömstan har direkt bussförbindelse med Lidköpings resecentrum. Busshållplatsen finns på bekvämt gångavstånd vid Läckögatan och i närheten finns även hållplats för direkttåg till Göteborg.

I anslutning till bostadsentréerna finns välutrustade lekplatser för både mindre och större barn. Från de flesta lägenheterna har man god uppsikt över dessa.