Säkerhetstjänst i Skaraborg

2016-04-25

Säkerhetstjänst tar över jourverksamheten efter Securitas från 1 maj 2016.
Det nya numret till Säkerhetstjänst är 0510-20250.
Jouren används kvällar vardagar och helger.